Skip to main content

Ceadúnas Oideachais Treoirlínte Úsáideora 2023

Download User Guide (2M)

Schools Licnece User Guide Irish

Ligeann Ceadúnas ICLA don fhoireann agus do mic léinn sleachta a chóipeáil agus a scanadh, agus foilseacháin dhigiteacha a chóipeáil, laistigh de theorainneacha atá soiléir, ó leabhair, iriseáin agus tréimhseacháin. Tá an doiciméad anseo mar threoir agus níl sé feiliúnach do na Téarmaí Ceadúnais féin.

PDF | Licences